Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την λήψη μέτρων προστασίας από οχλούσες οικοδομικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: