«Κάλυψη κενωθεισών θέσεων Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την παραίτηση εκλεγόμενων μελών».

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: