Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Α.Ε. στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: