Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 5/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: