Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ και Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

690

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: