Απονομή επαίνου του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας 2021 στον κ. Τάκη Ευσταθίου

Αναρτήθηκε στις 20/04/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απονομή επαίνου του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας 2021 στον κ. Τάκη Ευσταθίου