Αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης του ΔΛΤΛ για πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Αναρτήθηκε στις 18/04/2023, στην κατηγορία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο