Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου καταδυτικού πάρκου

Αναρτήθηκε στις 10/12/2021, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου καταδυτικού πάρκου