4 Αυγούστου, 2021

Απόφαση ΟΕ 462

Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.05.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ 117/21) αγωγής των Νικολάου Βρεττού κλπ. κατά του  Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Περισσότερα >

22 Ιουνίου, 2021

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γραφείο Δημάρχου2645360500,2645360507,2645360511Γενικός Γραμματέας2645360519Νομική Υπηρεσία 2645360588

Περισσότερα >

17 Ιουνίου, 2021

Δομή Δήμου Λευκάδας

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες περιλαµβάνουν τιςπαρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού καιαντικειµένου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Ιδιαίτερο Γραφείο Δηµάρχου.Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων ΣχέσεωνΝοµική Υπηρεσία.Αυτοτελές...

Περισσότερα >

31 Μαΐου, 2021

Κανονισμός Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Πατήστε εδώ για τον κανονισμό, εδώ για την Απόφαση Έγκρισης και εδώ για την Απόφαση καθορισμού προστίμων.

Περισσότερα >

25 Μαΐου, 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΦΔΣΦ

Περισσότερα >