1 Μαρτίου, 2022

Πίνακες κατάταξης προκήρυξης ΣΟΧ1-2022 Ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

Πίνακες κατάταξης προκήρυξης ΣΟΧ1-2022 Ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

Περισσότερα >

24 Ιανουαρίου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Διακήρυξη διαγωνισμού  έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Περισσότερα >

3 Σεπτεμβρίου, 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού

Υλοποίηση υποστηρικτικών / συμπληρωματικών μελετών, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και έκδοση αδειών /εγκρίσεων (Υποέργο 2)

Περισσότερα >

3 Σεπτεμβρίου, 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανηάτων Δήμου Λευκάδας

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανηάτων Δήμου Λευκάδας

Περισσότερα >

5 Αυγούστου, 2021

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών για την περισυλλογή,μεταφορά και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών για την περισυλλογή,μεταφορά και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Περισσότερα >