3 Σεπτεμβρίου, 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανηάτων Δήμου Λευκάδας

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανηάτων Δήμου Λευκάδας

Περισσότερα >

5 Αυγούστου, 2021

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών για την περισυλλογή,μεταφορά και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών για την περισυλλογή,μεταφορά και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Περισσότερα >

26 Μαρτίου, 2021

Περίληψη Διακήρυξης παραχώρηση χώρου χερσαιάς ζώνης λιμένα για τοποθέτηση περιπτέρου

Περισσότερα >

17 Μαρτίου, 2021

Πλήρωσης μιάς (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρωσης μιάς (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 Πατήστε εδώ για...

Περισσότερα >

25 Φεβρουαρίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Πατήστε εδώ και εδώ...

Περισσότερα >