Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Αναρτήθηκε στις 26 November, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί