ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ5/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αναρτήθηκε στις 2 August, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί