ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρου)

Αναρτήθηκε στις 3 February, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί