ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 21 March, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί