Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων “Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων”

Αναρτήθηκε στις 26 May, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι δεν κατέστη εφικτή λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τον διαγωνισμό “Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας»(τελευταίο αρχείο)