Διαγωνισμός για “Υλοποίηση υποστηριστικών/συμπληρωματικών μελετών , παροχή τεχνικών υπηρεσιών και έκδοση αδειών / εγκρίσεων (υποέργο 2 ) της πράξης “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 31 August, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί