Διακήρυξη διαγωνισμού έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 24 January, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»