Διακήρυξη διαγωνισμού έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 18 February, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί