Διακήρυξη διαγωνισμού για “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

Αναρτήθηκε στις 22 June, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί