Διακήρυξη διαγωνισμού για ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αναρτήθηκε στις 17 May, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί