Διακήρυξη διαγωνισμού για «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 21 June, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί