Διακήρυξη διαγωνισμού για “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

Αναρτήθηκε στις 12 April, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί