Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 12 May, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί