Διακήρυξη διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:ΟΜΑΔΑ Β: Δ. Ε. Ελλομένου, ΟΜΑΔΑ Δ: Δ. Ε. Σφακιωτών-Καρυάς, ΟΜΑΔΑ Ε: Δ.Ε. Καλάμου-Καστού ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ για δύο έτη»

Αναρτήθηκε στις 28 June, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί