Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΛΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

Αναρτήθηκε στις 11 May, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί