Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 60.140,00€

Αναρτήθηκε στις 10 October, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί