“Διευκρινήσεις για τη μελέτης Μ.Α.Π. έτους 2022 για τις ανάγκες του προσωπικού Δήμου Λευκάδας”

Αναρτήθηκε στις 30 June, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επισυναπτόμενα