Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνιαμό για κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 22 August, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί