Περίληψη διαγωνισμού για την εκποιηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 21 March, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί