July 26, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ”

Περισσότερα >

July 26, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ”

Περισσότερα >

July 25, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

July 14, 2022

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Περισσότερα >

June 30, 2022

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Περισσότερα >