Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων

Αναρτήθηκε στις 20 April, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επισυναπτόμενα