«Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τον ανοικτό διαγωνισμό προμήθειαςκαυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών τουπροσώπων»

Αναρτήθηκε στις 21 April, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επισυναπτόμενα