Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι

Αναρτήθηκε στις 5 May, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί