Περίληψη διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

Αναρτήθηκε στις 29 March, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί