Περίληψη διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

Αναρτήθηκε στις 29 March, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί