Περίληψη διακήρυξης για το έργο «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε Λευκάδας, Νυδρίου και Βασιλικής»

Αναρτήθηκε στις 13 July, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί