Προκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος 16m3 με γερανό

Αναρτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί