Διακήρυξη διαγωνισμού για το υποέργο «Προμήθεια- Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση -Βελτίωση των αύλειων χώρων των νηπιαγωγείων Δήμου Λευκάδας» του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»

Αναρτήθηκε στις 6 February, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί