Ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχτηκε με την με αριθμ. πρόσκληση 37017/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Κατάρτιση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου (ΕΑΠΔ) στο Δήμο Λευκάδας σύμφωνα με την απόφαση 65/2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019)»

Αναρτήθηκε στις 17 December, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί