ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ

Αναρτήθηκε στις 15 November, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί