Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσίας πρισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτηρητών παραγωγικών ζώων»

Αναρτήθηκε στις 1 June, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί