Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στο Δημοτικό κτηνιατρείο

Αναρτήθηκε στις 14 March, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί