Πρόσκληση με αριθμ. 37014/2021 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 Δήμου Λευκάδας»

Αναρτήθηκε στις 22 December, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί