Πρόσκληση με αριθμ. 37017/2021 εκδήλωση ενδιαφέροντος για “Κατάρτιση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου (ΕΑΠΔ) στο Δήμο Λευκάδας σύμφωνα με την απόφαση 65/2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019)”

Αναρτήθηκε στις 22 December, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί