ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΤΜΗΜΑ Β), ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ Γ) ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ Ε) της με αριθμ. 8993/24-04-2023/ΑΔΑΜ: 23PROC012575522 διακήρυξης

Αναρτήθηκε στις 15 June, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΤΜΗΜΑ Β),

ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ Γ) ΚΑΙ

ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ Ε)

της με αριθμ. 8993/24-04-2023/ΑΔΑΜ: 23PROC012575522 διακήρυξης