Τεύχη δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας”

Αναρτήθηκε στις 6 February, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί