Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 20 April, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί