Δελτίο Τύπου – Πολύ υψηλός κίνδυνος (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4) εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς – Οδηγίες

Αναρτήθηκε στις 5/08/2021, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου – Πολύ υψηλός κίνδυνος (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4) εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς – Οδηγίες