Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0”

Αναρτήθηκε στις 7/04/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0”

Επισυναπτόμενα